Investor relations

Intuitive Aerial utvecklar världens ledande multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar och enastående produktdesign har Intuitive Aerial öppnat helt nya möjligheter för att förmedla banbrytande visuella upplevelser på filmduken.

Ökat fokus på försäljning av gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON

Målsättningen är att bolaget senast år 2020 ska nå en årlig omsättning på 80 - 90 miljoner kronor med en rörelsemarginal (EBIT) på minst 15 procent. Styrelsen bedömer att detta är ett realistiskt mål, men att det kräver en breddning av NEWTON-systemet till fler produktvarianter för olika applikationsområden.

Läs hela pressreleasen

Senaste rapporten

Kommande händelser

2017-04-05
Nyemission
Teckningstiden inleds.
2017-04-19
Årsredovisning 2016

Fler händelser

 

IR-kontakt

Ina Nehr Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina@intuitiveaerial.com
Robin Kahlbom VD
robin@intuitiveaerial.com

Intuitive Aerial AB
013-9913990

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter till din e-postadress.