Nyheter

2017-03-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt f&ou...


2017-02-23

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari- december 2016.

Perioden januari-december 2016

  • N...

2017-02-21

Intuitive Aerial AB levererade under förra veckan en ny order av det fjärrstyrda kamerasystemet NEWTON till vajer-kamerabolaget CondorCam i Denver, Colorado. Detta var den andra ordern av produkten som sålts inom den nordamerikansk...


2017-02-16

Intuitive Aerials produkter kommer under de fyra nästkommande veckorna att användas för att styra och stabilisera två av kamerorna under sändningar av Melodifestivalen 2017. Detta genom att företaget säkrat ny o...


2017-02-14

Intuitive Aerial AB har gjort en genomlysning av bolagets strategi och finansiella mål. Intuitive Aerial kommer framöver att öka satsningen på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON.2016-12-23

Tidigare styrelseordförande, Jonas Lindqvist, har i samråd med styrelsen valt att till förmån för nya uppdrag lämna styrelsen för Intuitive Aerial AB med effekt från den 22 december. Jonas som varit verks...


2016-12-22

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV-industrin, har fått beställning på två NEWTON-system frå...


2016-12-22

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2017 klockan 15.00 i företagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.


2016-12-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB har utsett styrelseledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande med tillträde den 22 december 2016. Tidigare ordförande Jonas Lindqvist har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arb...


1 2 ... 7 >>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter till din e-postadress.

IR-kontakt

Ina Nehr Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina@intuitiveaerial.com
Robin Kahlbom VD
robin@intuitiveaerial.com

Intuitive Aerial AB
013-9913990