Nyheter

Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 26 januari 2017 i Intuitive Aerial AB (publ) i Linköping. Följande beslut fattades:

  1. Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.
  2. Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission, i enlighet med styrelsens förslag från 22 december 2016.
  3. Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad över-teckningsemission), i enlighet med styrelsens förslag från 22 december 2016.

För fullständiga beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

2017-01-26

För mer information
Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com, +46 (0)730 - 70 32 02

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl 16.50.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

2017-03-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt f&ou...


2017-02-23

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari- december 2016.

Perioden januari-december 2016

  • N...

2017-02-21

Intuitive Aerial AB levererade under förra veckan en ny order av det fjärrstyrda kamerasystemet NEWTON till vajer-kamerabolaget CondorCam i Denver, Colorado. Detta var den andra ordern av produkten som sålts inom den nordamerikansk...


2017-02-16

Intuitive Aerials produkter kommer under de fyra nästkommande veckorna att användas för att styra och stabilisera två av kamerorna under sändningar av Melodifestivalen 2017. Detta genom att företaget säkrat ny o...


2017-02-14

Intuitive Aerial AB har gjort en genomlysning av bolagets strategi och finansiella mål. Intuitive Aerial kommer framöver att öka satsningen på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON.2016-12-23

Tidigare styrelseordförande, Jonas Lindqvist, har i samråd med styrelsen valt att till förmån för nya uppdrag lämna styrelsen för Intuitive Aerial AB med effekt från den 22 december. Jonas som varit verks...


2016-12-22

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV-industrin, har fått beställning på två NEWTON-system frå...


2016-12-22

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2017 klockan 15.00 i företagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.


2016-12-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB har utsett styrelseledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande med tillträde den 22 december 2016. Tidigare ordförande Jonas Lindqvist har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arb...


1 2 ... 7 >>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter till din e-postadress.

IR-kontakt

Ina Nehr Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina@intuitiveaerial.com
Robin Kahlbom VD
robin@intuitiveaerial.com

Intuitive Aerial AB
013-9913990